velikost textu

Filozofie

Studijní obor

Kód studijního oboru 6101V004
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaFilozofie
AngličtinaPhilosophy
LatinaPhilosophia

Rady

Oborový garant Filozofie (D; 6101V004; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Filozofie (D; 6101V004; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován na dostudování vyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Filozofický ústav akreditován na dostudování Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent studia si během magisterského programu osvojil znalost dějin antického, středověkého a moderního myšlení i hlavních metod filosofické práce (fenomenologické či analytické) a naučil se pracovat v systematické perspektivě, např. v oboru etiky, politické filosofie či logiky. Ve svém doktorském studiu osvědčil schopnost nabyté poznatky tvořivě rozvíjet a prokázal disertační prací své kvality ve zvolené specializaci. Absolvent by tak měl být připraven klást si otázky, které z povahy věci leží mimo zorné pole speciálních věd, měl by být schopen přispívat k jejich vzájemné komunikaci a ukazovat hlubší souvislosti jak problémů teoretických, tak těch, které se týkají jednání a sféry věcí veřejných.

Charakteristika

Profil absolventa

The doctoral graduate will have already completed a Masters course providing knowledge of the history of Ancient, Medieval and Modern philosophical thought and of the principal methods (phenomenological and analytical) of philosophical work, and including a systematic approach to ethics, political philosophy and logic. During study for the PhD itself, the student will have creatively developed the knowledge attained, writing a dissertation which demonstrates competence and erudition in a chosen specialisation. The doctoral graduate should be able to address issues which, by their very nature, extend beyond the reach of the special sciences. He or she should also be able to mediate communication between these sciences and to point out the deeper connections between theoretical issues and those relating to action and public affairs.