velikost textu

Psychologie práce a organizace

Studijní obor

Kód studijního oboru 7701V008
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaPsychologie práce a organizace
AngličtinaPsychology of Work and Organisation
LatinaPsychologia hominis laborantis atque laboris moderandi

Rady

Oborový garant Psychologie práce a organizace (D; 7701V008; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Psychologie práce a organizace (D; 7701V008; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia v oboru psychologie práce a organizace je připraven pro samostatnou vědeckou činnost v oblasti základního a aplikovaného výzkumu. Je dostatečně vybaven poznatky psychologické metodologie a do značné šíře i poznatky teoretické a aplikované povahy z oblasti psychologie práce a organizace, s výraznou specializací na oblast svého odborného zaměření. Poznatkové vybavení absolventa souvisí také s potřebnými znalostmi především ze sociální psychologie a z psychologie osobnosti. Absolvent je připraven uplatnit se na vysokých školách, ve vědeckovýzkumných ústavech a na praktických pracovištích různého druhu (v podnikové praxi, v oblasti dopravy, v ozbrojených složkách, v poradenských službách apod.).

Charakteristika

Profil absolventa

The Ph.D. graduate in Psychology of Work and Organisation is trained to be able to conduct independent research in basic and applied science. He/she has an adequate command of psychological methodology and considerable theoretical and applied knowledge in the field of Psychology of Work and Organisation, with marked emphasis on his/her field of specialisation. The graduate’s competences include the required knowledge of especially social and personality psychology. The graduate is trained for professions in teaching at tertiary level, in research and in various types of practical work activities (in business, transport, the armed forces, consultancy services, etc.).