velikost textu

Biochemie

Studijní program

Kód studijního programu P1406
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaBiochemie
AngličtinaBiochemistry
LatinaBiochemia

Rady

Garant studijního programu Biochemie (D; P1406; 4 roky; FaF HK; cs; P,K)Rada garantů Biochemie (D; P1406; 4 roky; FaF HK; cs; P,K)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky WhoIS
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové akreditován nevyučován Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Studijní obory

Kód Název Doba studia Forma studia Varianta studia
1406V006 Patobiochemie a xenobiochemie 4 roky prezenční, kombinovaná jednooborový