velikost textu

Patobiochemie a xenobiochemie

Studijní obor

Kód studijního oboru 1406V006
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaPatobiochemie a xenobiochemie
AngličtinaPathobiochemistry and Xenobiochemistry
LatinaBiochemia pathologica atque xenobiochemia

Rady

Oborový garant Patobiochemie a xenobiochemie (D; 1406V006; 4 roky; FaF HK; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Patobiochemie a xenobiochemie (D; 1406V006; 4 roky; FaF HK; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové akreditován nevyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Doktorský studijní obor Patobiochemie a xenobiochemie je založen na hlubším studiu patobiochemie a xenobiochemie a širších znalostech obecné biochemie a molekulární biologie. Součástí studia je řešení uceleného výzkumného problému se zaměřením na biochemii patologických stavů a biotransformaci látek tělu cizích s využitím metod biochemie a molekulární biologie. Absolvent doktorského studia v oboru Patobiochemie a xenobiochemie je po obhajobě disertační práce kvalifikován pro výzkumnou a odbornou práci v laboratořích s biochemickým zaměřením a pro práci vysokoškolského učitele v oboru biochemických disciplin.

Charakteristika

Profil absolventa

The doctoral program of Pathobiochemistry and Xenobiochemistry is based on deeper studies of both subjects compared to undergraduate courses, and broadening of the basic knowledge of Biochemistry and Molecular Biology. Graduate students in this field conduct comprehensive research focused on the biochemistry of pathological states and biotransformation of endogenous substances. They use the methods of Biochemistry and Molecular Biology to carry out their research. Having defended their doctoral theses, graduates will be well qualified to undertake research and highly qualified work in biochemical laboratories, and to work as academics in biochemistry or a related field.