velikost textu

Clinical Oncology and Radiotherapy

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P5142
Kód studijního oboru 5103V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaKlinická onkologie a radioterapie
AngličtinaClinical Oncology and Radiotherapy
LatinaOncologia clinica et radiotherapia

Rady

Garant studijního programu Clinical Oncology and Radiotherapy (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; en; P,K; 1obor)Oborová rada Clinical Oncology and Radiotherapy (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Lékařská fakulta v Hradci Králové akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Program je zaměřen na celou šíři problematiky zhoubných nádorů. Má návaznost na molekulární biologii, biofyziku, biochemii, imunologii a další obory. Ze všech těchto oblastí vycházejí řešená témata.
Standardní doba studia je 4 roky, studium je ukončeno obhajobou disertační práce, absolvent získá titul „Ph.D.“.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Klinická onkologie a radioterapie má teoretické vědomosti v celé šíři předmětu klinická a radiační onkologie obohacené o praktické zkušenosti v laboratorní práci a práci s pacienty. Absolvent je schopen vědecké práce a její výsledky dokáže samostatně a tvůrčím způsobem aplikovat. Absolvent je připraven pro výkon profese klinický a radiační onkolog a pro experimentální a klinickou vědeckou činnost.

Charakteristika

Program is aimed on the complex topic of malignant tumors with connections to molecular biology, biophysics, biochemistry, immunology and other disciplines. The theses are derived from all these disciplines.
The standard study duration is 4 years and is terminated by thesis defense. Graduate obtains title „Ph.D.“.

Profil absolventa

The graduate of the doctoral study program in Clinical Oncology and Radiotherapy possesses wide theoretical knowledge across the area of clinical and radiation oncology, including practical skills in laboratory practice and care of patients. The graduate has ability of scientific work and to apply their results independently and in a creative way. As a result of their studies, graduates are ready to work as clinical and radiation cancer specialists within experimental and clinical scientific activities.