velikost textu

General Medicine

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu M5103
Kód studijního oboru 5103T000
Typ studijního programu magisterský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 6 let
Titul doktor medicíny
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaVšeobecné lékařství
AngličtinaGeneral Medicine
LatinaMedicina generalis

Rady

Garant studijního programu General Medicine (M; 5103T000; 6 roků; LFPl; en; P; 1obor)Rada garantů General Medicine (M; 5103T000; 6 roků; LFPl; en; P; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Lékařská fakulta v Plzni akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Studium programu všeobecné lékařství je šestileté, realizuje se pouze prezenční formou. První dva roky studia jsou věnovány teoretickým oborům. Ve třetím a čtvrtém ročníku se studují preklinické předměty a začíná klinická výuka. Nejvyšší ročníky jsou plně věnovány klinickým oborům. V průběhu studia mají studenti možnost absolvovat studijní pobyty a praxe v zahraničí.

Profil absolventa

Absolvent získal široké vzdělání na přírodovědném, humanitním a etickém základě, znalosti a základní praktické dovednosti ve všech teoretických, preklinických a klinických oborech medicíny i potřebnou znalost organizace zdravotní péče. Je schopen vědecky myslet a komunikovat, rozumět vzniku a průběhu onemocnění, jeho léčbě a prevenci a poskytovat základní péči. Je připraven dále se vzdělávat v kterékoliv lékařské specializaci. Absolvent se může uplatnit ve zdravotnických zařízeních všech typů, v institucích biomedicínského výzkumu, na univerzitách i v odborných školách.

Charakteristika

General Medicine Course lasts 6 years and is realized as a full-time study only.
Theoretical disciplines and pre-clinical subjects provide students with basic knowledge necessary for the correct understanding of the healthy and sick body functioning.
Clinical courses are organized during the final years of study.

Profil absolventa

The graduate has obtained a wide range of education based on science, humanities and ethics, he/she has qualified for the use of this knowledge and basic practical skills in all theoretical, preclinical and clinical branches of medicine. He/she has also gained a necessary know-how of the organization of medical care. He/she is able to think and communicate in a scientific way, to understand the origin and course of the disease, its treatment and prevention and to offer elementary treatment. He/she is ready to continue on improving in any medical specialization. The graduate is able to turn his/her hand to all types of health care facilities, institutions of biomedical research, universities and professional schools.