velikost textu

Radiologie

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P5146
Kód studijního oboru 5103V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Lékařská fakulta v Plzni akreditován na dostudování nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Radiologie se zabývá diagnostickým a terapeutickým využitím zobrazovacích metod. Úzce spolupracuje se všemi základními klinickými obory. Absolvent DSP v oboru radiologie získá během studia vědeckou erudici na základě kombinace teoretického studia, klinické a vědecko-výzkumné práce. Teoretická část zahrnuje celou šíři oboru a je doplněna specializovanými kurzy. Cílem studia je připravit kvalitního erudovaného a konkurenceschopného odborníka s vědeckou zkušeností a hodností PhD.

Charakteristika

Profil absolventa

Radiology deals with diagnostic and therapeutic use of imaging methods. It cooperates closely with all the basic clinical disciplines. Graduate of doctoral program in the field of radiology obtains scientific erudition based on a combination of theoretical studies, clinical work and research. The theoretical part includes the entire width of the field supplemented by specialized courses. The aim of the doctoral program is to prepare high quality knowledgeable and competitive professional with scientific degree PhD.