velikost textu

Otorinolaryngologie

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P5137
Kód studijního oboru 5103V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaOtorinolaryngologie
AngličtinaOtorhinolaryngology
LatinaOtorhinolaryngologia

Rady

Garant studijního programu Otorinolaryngologie (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Otorinolaryngologie (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Lékařská fakulta v Plzni akreditován vyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Studijní program otorinolaryngologie zahrnuje následující okruhy:
Obecná ORL, dětská ORL, foniatrie, audiologie, vestibulologie, kofochirurgie, chirurgie nosu a VDN a chirurgie hlavy a krku. Absolvent se uplatní na ORL pracovištích jako odborný pracovník nebo na lékařských fakultách jako vysokoškolský učitel. Absolvování doktorského studia umožňuje úspěšným doktorandům pokračovat ve výzkumných úkolech na specializovaných ORL pracovištích.

Charakteristika

Profil absolventa

ENT postgradual program includes mainly following topics: general ENT, children ENT, audiology, otoneurology, phoniatrics and ear, nose and throat surgery. PhD graduates may apply for leading positions in ENT departments or in faculties of medecine. They are enabled to follow up research programs in specialised dpts.