text size

Biochemie a patobiochemie

Study programme without branches

Study programme code P1412
Study branch code 1406V000
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechBiochemie a patobiochemie
EnglishBiochemistry and Pathobiochemistry
LatinBiochemia atque biochemia pathologica

Boards

of Biochemie a patobiochemie (D; 1406V000; 1406V000; 4 years; 1.LF,2.LF,3.LF,; cs; P,K; 1branch)Subject area board of Biochemie a patobiochemie (D; 1406V000; 1406V000; 4 years; 1.LF,2.LF,3.LF,; cs; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
First Faculty of Medicine accredited to complete the studies of current students not taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail
Second Faculty of Medicine accredited to complete the studies of current students not taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail
Third Faculty of Medicine accredited to complete the studies of current students not taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail
Faculty of Medicine in Pilsen accredited to complete the studies of current students not taught Has not been opened to admissions Detail

Units participating in instruction

Name Accreditation status WhoIS
Institute of Physiology accredited to complete the studies of current students Detail
Institute of Molecular Genetics accredited to complete the studies of current students Detail
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry accredited to complete the studies of current students Detail

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Doktorský (Ph.D.) studijní program Biochemie a patobiochemie se zabývá molekulárně biologickou charakterizací biomakromolekul a jejich stavebních jednotek ve zdraví i nemoci, objasňováním jejich vzájemné látkové přeměny, úlohou v regulaci fyziologických pochodů a jejich poruchami. Důležitou oblastí je též výzkum biologických membrán, podbuněčných součástí (organel), energetických přeměn, mezibuněčné hmoty a úlohy tzv. druhých poslů v buněčných regulacích. Obor se soustřeďuje též na úlohu volných radikálů ve vztahu ke kancerogenezi a atherogenezi. Studijní program má úzký vztah k molekulární biologii a genetice i k řadě základních a klinických oborů biomedicíny, zejména ke klinické biochemii. Standardní doba studia je čtyři (4) roky.

Study profile

Learning outcomes

Doctoral (Ph.D.) study programme Biochemistry and pathobiochemistry deals with molecular-biological characterization of biomacromolecules and their building blocks in health and disease, elucidation of their mutual metabolism, role in the regulation of physiological processes and their disorders. An important area is also investigation of biological membranes, subcellular compartments (organelles), energy turnover, extracellular matrix and the role of second messengers in cell regulations. The programme is also concerned with the role of free radicals in relation to cancerogenesis and atherogenesis. It is closely linked to molecular biology and genetics and to many basic and clinical branches of biomedicine, esp. to clinical biochemistry. The standard length of study is four (4) years.