velikost textu

Fyziologie a patofyziologie člověka

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P5106
Kód studijního oboru 5103V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaFyziologie a patofyziologie člověka
AngličtinaHuman Physiology and Pathophysiology
LatinaPhysiologia atque pathophysiologia hominis

Rady

Garant studijního programu Fyziologie a patofyziologie člověka (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Fyziologie a patofyziologie člověka (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
1. lékařská fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail
2. lékařská fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail
3. lékařská fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Fyziologický ústav akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Doktorský (Ph.D.) studijní program oboru Fyziologie a patofyziologie člověka je zaměřen na metodologii vědy a studium činnosti orgánových systémů zdravého i nemocí postiženého organismu. Těžiště studia je soustředěno na regulační funkce organismu od molekulární úrovně a genetiky až po vliv zevního prostředí na činnost organismu. Úroveň absolventa před obhajobou disertační práce je ověřena státní zkouškou. Při obhajobě doktorské disertace osvědčuje doktorand detailní znalost vlastní zkoumané problematiky, zvládnutí metodologických přístupů, invenci při řešení vědeckého problému a interpretační schopnost potřebnou pro zařazení získaných výsledků do kontextu světové vědy. Standardní doba studia je čtyři roky.

Charakteristika

Profil absolventa

Doctoral (Ph.D.) study programme in Human Physiology and Pathophysiology provides introduction into the methodology of scientific work with special interest at the characterization of function and regulatory mechanisms of the human body in healthy and diseased organism. Study of molecular mechanisms predominates with the aim to use theoretical findings in the prevention, therapy, diagnostics and rehabilitation of human diseases and disorders. Standard and international alignment is confirmed by the state examination in the field of specialization and the defence of thesis which reflects graduant’s knowledge in his specialization, level of mastering modern methodology, and his invention in the solution of scientific problems. Program is linked to many fields of clinical medicine. The standard length of study is four (4) years.