velikost textu

Farmakologie a toxikologie

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P5208
Kód studijního oboru 5206V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaFarmakologie a toxikologie
AngličtinaPharmacology and Toxicology
LatinaPharmacologia et toxicologia

Rady

Garant studijního programu Farmakologie a toxikologie (D; 5206V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Farmakologie a toxikologie (D; 5206V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
1. lékařská fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail
2. lékařská fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail
3. lékařská fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Fyziologický ústav akreditován Detail
Ústav experimentální medicíny akreditován Detail
Ústav organické chemie a biochemie akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Doktorský (Ph.D.) studijní program „Farmakologie a toxikologie“ je vhodný pro lékaře i nelékaře, absolventy magisterského studia s biologickým i biochemickým zaměřením, kteří se chtějí specializovat ve farmakologii, toxikologii, biochemii a molekulární biologii, a budou pracovat na uvedené problematice ve zdravotnických zařízeních, na klinikách, v klinických výzkumných laboratořích, ve vědeckých výzkumných ústavech a na vysokých školách. Obhajobou disertační práce absolvent dokládá, že je schopen samostatně vědecky pracovat. Standardní doba studia je čtyři roky. Absolventi obdrží titul Ph.D. a splňují předpoklady pro další kariérní růst v oborech, které se zabývají léčivy a jejich terapeutickými i toxickými účinky.

Charakteristika

Profil absolventa

Doctoral (Ph.D.) study program in „Pharmacology and Toxicology” is suitable for physicians and non-physicians, graduates of magister studies with biological and biochemical orientation, who want to specialize in pharmacology, toxicology, biochemistry and molecular biology, and will work in these disciplines in medical institutions, on clinics, in research laboratories, research institutions and on universities. By defending the Ph.D. dissertation the graduates substantiate that they are able to work independently. The standard length of study is four years. Graduates will receive the Ph.D. title and fulfil the conditions for further carrier growth in disciplines, which deal with remedies and their therapeutic and toxic effects.