velikost textu

Přírodovědecká fakulta

Seznam studijních programů

Kód Název Doba studia Forma studia Počet oborů
P1403 Analytical Chemistry 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1403 Analytická chemie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1524 Anatomie a fyziologie rostlin 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1521 Animal Physiology 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1401 Anorganická chemie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1512 Anthropology 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1525 Anthropology and Human Genetics 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1512 Antropologie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1525 Antropologie a genetika člověka 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1202 Aplikovaná geologie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1202 Applied Geology 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1406 Biochemie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1406 Biochemistry 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1507 Botanika 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1507 Botany 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1310 Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing 3 roky prezenční, kombinovaná 0
P1303 Demografie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1303 Demography 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1529 Developmental and Cell Biology 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1423 Didactics of Chemistry 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1423 Didaktika chemie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1514 Ecology 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1514 Ekologie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P3931 Environmental Science 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P3931 Environmentální vědy 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P6144 Filozofie a dějiny přírodních věd 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1306 Fyzická geografie a geoekologie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1404 Fyzikální chemie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1521 Fyziologie živočichů 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1315 General Issues in Geography 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1201 Geologie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1201 Geology 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1517 Immunology 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1517 Imunologie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1401 Inorganic Chemistry 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1310 Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země 3 roky prezenční, kombinovaná 0
P1405 Macromolecular Chemistry 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1405 Makromolekulární chemie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1510 Microbiology 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1510 Mikrobiologie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1415 Modeling of Chemical Properties of Nano- and Biostructures 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1415 Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1519 Molecular and Cell Biology, Genetics and Virology 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1519 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1315 Obecné otázky geografie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1402 Organic Chemistry 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1402 Organická chemie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1522 Parasitology 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1522 Parazitologie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P6144 Philosophy and History of Science 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1306 Physical Geography and Geoecology 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1404 Physical Chemistry 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1524 Plant Anatomy and Physiology 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1308 Regional and Political Geography 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1308 Regionální a politická geografie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1309 Social Geography and Regional Development 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1309 Sociální geografie a regionální rozvoj 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1526 Teoretická a evoluční biologie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1526 Theoretical and Evolutionary Biology 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1529 Vývojová a buněčná biologie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1414 Vzdělávání v chemii 3 roky prezenční, kombinovaná 0
P1502 Zoologie 4 roky prezenční, kombinovaná 0
P1502 Zoology 4 roky prezenční, kombinovaná 0