velikost textu

Studijní programy a obory Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova má nyní v pregraduálním studiu akreditováno celkem 164 studijních programů s 583 studijními obory. Podle typů studia se jedná o 64 bakalářských, 34 magisterských a 66 navazujících magisterských studijních programů s celkem 215 bakalářskými, 94 magisterskými a 274 navazujícími magisterskými studijními obory.

Z celkového počtu 34 magisterských studijních programů s 94 obory, které nenavazují na bakalářské studium, univerzita plánuje dále realizovat již pouze programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, Farmacie, Právo a právní věda, Učitelství pro 1. stupeň základní školy a Katolická teologie.

V oblasti doktorského studia je na UK akreditováno celkem 222 studijních programů s 195 studijními obory (řada doktorských studijních programů, především v oblastech lékařských a přírodních věd, se na studijní obory nedělí).

Studijní programy a obory uvedené v této databázi nejsou vždy v plném rozsahu otevírány pro zájemce o studium v rámci přijímacího řízení. Nabízené studijní programy a obory v aktuálním akademickém roce naleznete na stránce přijímacího řízení.

Akreditační databáze je průběžně aktualizována, poslední úprava proběhla dne 20. 7. 2024 05:00:49.
Za aktualizaci databáze zodpovídá Kamila Klabalová, studijní odbor RUK.