text size

Planning for Transportation Problems

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Planning for Transportation Problems
Title (in czech):
Plánování pro přepravní problémy
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Ondrej Škopek
Supervisor:
prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Opponent:
Bc. Otakar Trunda
Thesis Id:
186401
Faculty:
Faculty of Mathematics and Physics (MFF)
Department:
Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic (32-KTIML)
Study programm:
Computer Science (B1801)
Study branch:
General Computer Science (IOI)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
20/06/2017
Defence result:
Excellent
Language:
English
Keywords (in czech):
plánování, doprava, logistika
Keywords:
planning, transport, logistics
Abstract (in czech):
Obrovské množství zdrojů je každodenně zbytečně promarněno kvůli neefektivnímu plánování přepravy. Pomocí technik automatizovaného plánování navrhujeme několik plánovacích systémů pro efektivní řešení zjednodušených variant logistických problémů. V těchto problémech jsou balíky doručovány do různých cílů pomocí nákladních vozidel pohybujících se na orientovaném, nezáporně ohodnoceném grafu, který představuje silniční síť. Experimenty provedené na původních problémech z plánovacích soutěží ukazují, že naše přístupy dokáží zlepšit kvalitu řešení ve srovnání s plánovači nezávislými na plánovací doméně. V neposlední řadě jsme vyvinuli nástroj TransportEditor, vizualizátor a editor těchto problémů, který umožňuje efektivní analýzu problémů, konstrukci plánovačů a introspekci plánů. 1
Abstract:
Today, a vast amount of resources is spent globally on ineffective transportation planning. Using techniques of automated planning, we study simplified variants of logistic problems, where items are delivered to their destinations using a fleet of vehicles moving on an oriented, non-negatively weighted graph that represents a road network. We propose several planning systems for the effective solution of such problems. Experiments conducted on original planning competition data show that our approaches are able to improve the solution quality when compared to domain-independent planners from the competition. Last but not least, we developed TransportEditor, a visualizer and editor of these problems, for efficient problem analysis, planner construction, and plan introspection. 1
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Ondrej Škopek 2.56 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Ondrej Škopek 144.54 MB
Download Abstract in czech Bc. Ondrej Škopek 41 kB
Download Abstract in english Bc. Ondrej Škopek 41 kB
Download Supervisor's review prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. 116 kB
Download Opponent's review Bc. Otakar Trunda 215 kB
Download Defence's report 479 kB