velikost textu

Liturgika v teologickém studiu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1900-1968

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Liturgika v teologickém studiu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1900-1968
Název v angličtině:
Liturgics in the Theological Study Programs in Bohemia, Moravia and Silesia in the years 1900-1968
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Marie Steinerová
Vedoucí:
ThLic. Mgr. Jan Kotas
Oponent:
Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
Id práce:
132123
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
liturgie, liturgika, liturgisté, teologické studium, diecézní semináře, skripta
Klíčová slova v angličtině:
liturgy, liturgics, liturgical scholars, theological studies, diocesan theological vocational schools, textbooks
Abstrakt:
Práce se zabývá výukou liturgiky a příbuzných oborů na katolických teologických fakultách a v diecézních teologických učilištích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1900-1968, studijními plány, koncepcí jednotlivých pedagogů a jejich skripty. Srovnává dochované učebnice liturgiky v rámci jednotlivých období. Konečným cílem práce je částečně zrekonstruovat stav výuky liturgiky ve vymezeném období před reformou Druhého vatikánského koncilu.
Abstract v angličtině:
The thesis deals with teaching liturgics and related disciplines in Catholic theological faculties and diocesan theological vocational schools in Bohemia, Moravia and Silesia in the period 1900-1968, the study plans, the concept of individual educators and their textbooks. It compares extant schoolbooks of liturgics within each period. The ultimate goal is to partially reconstruct the state of teaching liturgics within a defined period before the reforms of the Second Vatican Council.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Steinerová 1.45 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marie Steinerová 695 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marie Steinerová 141 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marie Steinerová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ThLic. Mgr. Jan Kotas 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. 83 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. 241 kB