velikost textu

Přihlášení do Webových aplikací UK

Před vstupem do systému je nutné znát své číslo osoby nebo login a heslo evidované v CAS.

Informace o tom, jak je možné získat či změnit heslo, naleznete na adrese https://cas.cuni.cz.

Nástěnka

Ubytovací a sociální stipendia

  • Konečný termín pro podávání žádostí o přiznání stipendia na výplatní období začínající měsícem duben 2019 je 21. 04. 2019.
  • Důrazně doporučujeme - neodkládejte podání žádosti na poslední chvíli.
  • Podrobnější informace k ubytovacím stipendiím jsou k dispozici na webové adrese http://www.cuni.cz/UK-4315.html.
  • Podrobnější informace k sociálním stipendiím jsou k dispozici na webové adrese http://www.cuni.cz/UK-4316.html.
22.01 2019 00:01, Stipendia

Grantová agentura UK

  • Podávání přihlášek grantových projektů Grantové agentuře UK, žádostí o pokračování i závěrečných zpráv je možné od 9. října 2018.
  • Podrobnější informace o Grantové agentuře UK jsou zveřejněny na webové adrese http://www.cuni.cz/UK-33.html
31.10 2018 17:15, Grantová agentura

Erasmus

25.03 2013 10:39, Erasmus