velikost textu

Přihlášení do Webových aplikací UK

Před vstupem do systému je nutné znát své číslo osoby nebo login a heslo evidované v CAS.

Informace o tom, jak je možné získat či změnit heslo, naleznete na adrese https://cas.cuni.cz.

Nástěnka

Grantová agentura UK

  • Podávání přihlášek grantových projektů Grantové agentuře UK, žádostí o pokračování i závěrečných zpráv je možné od 9. října 2017.
  • Podrobnější informace o Grantové agentuře UK jsou zveřejněny na webové adrese http://www.cuni.cz/UK-33.html
13.10 2017 16:06, Grantová agentura

Ubytovací a sociální stipendia

  • Podávání žádostí pro ak. rok 2016/17 již skončilo.
  • Informace k podávání žádostí pro následující rok budou k dispozici po vydání příslušného opatření rektora.
  • Podrobnější informace k ubytovacím stipendiím jsou k dispozici na webové adrese http://www.cuni.cz/UK-4315.html.
  • Podrobnější informace k sociálním stipendiím jsou k dispozici na webové adrese http://www.cuni.cz/UK-4316.html.
22.04 2017 00:01, Stipendia

Erasmus

25.03 2013 10:39, Erasmus