Termíny zkoušek - přihlašováníTermíny zkoušek - přihlašování(verze: 230)
Prohlížení do roku 2023/2024 letní
   Přihlásit přes CAS
Detail termínu
  • SZZ
Fakulta :Přírodovědecká fakulta
Garant termínu :Studijní odbor (31-640)
Datum :03.09.2024 - Úterý
Hodina :Termín na státní zkoušku, který je určen rozmezím dat. Přesný termín konání zkoušky bude ohlášen.
Konec :16.09.2024 00:00
Přihlašování od :01.06.2024 00:01
Odhlásit do :23.08.2024 23:59
Zápis do :23.08.2024 23:59
Kapacita :300
Počet přihlášených :40
Poznámka :

N-BIOCH Biochemie

Informace :

1)   Pokud zamýšlíte v tomto období konat SZ či obhajobu, nezapomeňte se přihlásit k jednotlivým částem, které chcete konat. Pořadí částí SZ a zda je nutné konat všechny části najednou, je uvedeno v příloze 1 Pravidel pro organizaci studia na PřF UK.


2)   Splnit studijní povinnosti k jednotlivým částem SZ je třeba splnit do 28.8.2024 (včetně). Jejich kontrolu si proveďte včas – vizte návod na kontrolu "všechny kontroly SZ".


3)   Práce se odevzdává pouze elektronicky v SIS. Práci lze odevzdat (tlačítko ODEVZDAT) až poté, kdy automatická kontrola vyhodnotí, že práce je ve správném formátu PDF/A. Nahrávání práce do SIS nenechávejte na poslední chvíli! Po nahrání práce proběhne kontrola formátu PDF/A, která může trvat i několik hodin. Její výsledek lze zjistit po obnovení stránky (klávesa F5).


4)   Práci musíte nahrát a odevzdat nejpozději: do 23.8.2024 do 12:00 hod. SIS se v uvedenou hodinu uzavře. Termín pro odevzdání práce je nepřekročitelný. Žádostem o dodatečné odevzdání práce (např. z technických důvodů) se nevyhovuje. 


5)   Žádost o odložení lhůty zveřejnění práce nebo její části podává v SIS vedoucí práce. Neschválená žádost nebrání odevzdání práce v SIS! 


6)   V případě, že student práci neodevzdal včas, nebo se včas nepřihlásil k obhajobě, může se k obhajobě přihlásit až v následujícím termínu SZ. Prodloužení délky studia či poplatková povinnost nejsou důvody pro prodloužení termínu pro odevzdání práce či k dodatečnému přihlášení k obhajobě práce.


7)   Všechny důležité informace jsou uvedeny v editaci práce a na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/navody

 
exportovat do excelu
Zkoušené předměty
seřadit sestupněseřadit vzestupněKód Fakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněJméno Rok Semestr Typ
MSZCN056 PřF Speciální biochemické disciplíny 2023/2024 letní Zk
MSZCN055 PřF Speciální chemické discipliny 2023/2024 letní Zk
MSZCN017 PřF Molekulární biologie 2023/2024 letní Zk
MSZCN011 PřF Biochemie 2023/2024 letní Zk
MDIPL003 PřF Diplomová práce 2023/2024 letní Zk

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK