Termíny zkoušek - přihlašováníTermíny zkoušek - přihlašování(verze: 207)
Prohlížení do roku 2023/2024 zimní
   Přihlásit přes CAS
Detail termínu
Fakulta :Fakulta humanitních studií
Garant termínu :Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Datum :23.01.2023 - Pondělí
Hodina :09:00
Konec :23.01.2023
Odhlásit do :21.01.2023 12:00
Zápis do :21.01.2023 12:00
Učitel :Mgr. Jaromíra Kotíková
Kapacita :20
Počet přihlášených :3
Poznámka :Zkoušení proběhne online, odkaz najdete v Informacích.
Informace :https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjNhYWQ4YjEtYzU3My00N2QyLWIwOGYtMTQ4Y2E4MGIxYTlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22b62a40a2-9be0-444f-a86a-f27df5ef8f11%22%7d
 
exportovat do excelu
Zkoušené předměty
seřadit sestupněseřadit vzestupněKód Fakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněJméno Rok Semestr Typ
YMN207 FHS Vybraná témata sociální politiky a občanské společnosti 2022/2023 zimní Zk
YMN307 FHS Vybraná témata sociální politiky a občanské společnosti (kombinovaná forma) 2022/2023 zimní Zk

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK