Pozvánky na státní zkoušky a obhajobyPozvánky na státní zkoušky a obhajoby(verze: 145)
 
  
Obhajoba rigorózní práce
Proběhlé obhajoby
detail MFF 22.06.2022 RNDr. Michal Lain Robustní odhady autokorelační funkce

Zkoušky podle komisí
Studium: bakalářské
Státní závěrečné zkoušky
detail MFF Obor: MFMAT - Finanční matematika, Datum: 23.06.2022 13:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: MOM - Obecná matematika, Datum: 22.06.2022 8:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: MOMP - Obecná matematika, Datum: 22.06.2022 8:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: I - Informatika, Datum: 21.06.2022 8:15 (Subkomise)
detail MFF Obor: MDUP - Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání, Datum: 14.06.2022 8:30 (Subkomise)
detail MFF Obor: I - Informatika, Datum: 14.06.2022 8:15 (Subkomise)
Obhajoby závěrečné práce
detail MFF Obor: I - Informatika, Datum: 23.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: MOM - Obecná matematika, Datum: 21.06.2022 8:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: MOMP - Obecná matematika, Datum: 21.06.2022 8:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: I - Informatika, Datum: 17.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: I - Informatika, Datum: 17.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: MOM - Obecná matematika, Datum: 16.06.2022 8:30 (Subkomise)
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce
detail MFF Obor: MZUDZV - Matematika se zaměřením na vzdělávání - Deskriptivni geometrie se zaměřením na vzdělávání, Datum: 23.06.2022 8:30 (Subkomise)
detail MFF Obor: MFMP - Finanční matematika, Datum: 23.06.2022 8:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: FMUP - Fyzika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání, Datum: 21.06.2022 8:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: MMIT - Matematika pro informační technologie, Datum: 20.06.2022 10:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: MITP - Matematika pro informační technologie, Datum: 20.06.2022 10:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: MOMP - Obecná matematika, Datum: 17.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: MOM - Obecná matematika, Datum: 17.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: MMOP - Matematické modelování, Datum: 16.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: MOMP - Obecná matematika, Datum: 16.06.2022 8:30 (Subkomise)
detail MFF Obor: FP - Fyzika, Datum: 15.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: FOF - Obecná fyzika, Datum: 15.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: FP - Fyzika, Datum: 15.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: FP - Fyzika, Datum: 15.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: FP - Fyzika, Datum: 15.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: FOF - Obecná fyzika, Datum: 15.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: MDUP - Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání, Datum: 15.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: MOM - Obecná matematika, Datum: 14.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: MOMP - Obecná matematika, Datum: 14.06.2022 9:00 (Subkomise)
   
Studium: doktorské
Obhajoba disertační práce
detail MFF Obor: P4M3 - Matematická analýza, Datum: 27.09.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: P4F12 - Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky, Datum: 30.06.2022 10:30 (Subkomise)
detail MFF Obor: P4I3 - Matematická lingvistika, Datum: 28.06.2022 13:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: P4F5 - Fyzika povrchů a rozhraní, Datum: 28.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: P4F13 - Fyzika nanostruktur a nanomateriálů, Datum: 24.06.2022 10:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: P4F4 - Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika, Datum: 22.06.2022 9:30 (Subkomise)
detail MFF Obor: P4M9 - Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika, Datum: 07.06.2022 10:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: P4F1 - Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika, Datum: 06.06.2022 10:00 (Subkomise)
Státní doktorské zkoušky
detail MFF Obor: P4F4 - Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika, Datum: 12.07.2022 9:30 (Subkomise)
detail MFF Obor: P4I2 - Informatika - Softwarové systémy, Datum: 30.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: P4M9 - Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika, Datum: 29.06.2022 10:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: P4F1 - Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika, Datum: 28.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: P4F4 - Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika, Datum: 27.06.2022 11:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: P4F4 - Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika, Datum: 27.06.2022 9:30 (Subkomise)
detail MFF Obor: P4M9 - Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika, Datum: 21.06.2022 13:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: P4F5 - Fyzika povrchů a rozhraní, Datum: 17.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: P4F5 - Fyzika povrchů a rozhraní, Datum: 17.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: P4F3 - Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum, Datum: 16.06.2022 12:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: P4F3 - Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum, Datum: 16.06.2022 11:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: P4F3 - Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum, Datum: 16.06.2022 10:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: P4F5 - Fyzika povrchů a rozhraní, Datum: 16.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: P4F3 - Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum, Datum: 16.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: P4F5 - Fyzika povrchů a rozhraní, Datum: 16.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: P4M1 - Algebra, teorie čísel a matematická logika, Datum: 08.06.2022 13:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: P4I4 - Informatika - teorie, diskrétní modely a optimalizace, Datum: 07.06.2022 13:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: P4I4 - Informatika - teorie, diskrétní modely a optimalizace, Datum: 02.06.2022 9:00 (Subkomise)
   
Studium: navazující magisterské
Státní závěrečné zkoušky
detail MFF Studijní program: NSZF105 - Obor: FOOP - Optika a optoelektronika, Datum: 17.06.2022 10:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: FOOE - Optika a optoelektronika, Datum: 17.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: FTF - Teoretická fyzika, Datum: 16.06.2022 14:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: IDMP - Informatika - Diskrétní modely a algoritmy, Datum: 16.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: UMNP - Učitelství matematiky pro střední školy, Datum: 16.06.2022 8:30 (Subkomise)
detail MFF Obor: UINP - Učitelství informatiky pro střední školy, Datum: 15.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: I - Informatika, Datum: 14.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: FFUM - Učitelství fyziky - Učitelství matematiky, Datum: 14.06.2022 8:30 (Subkomise)
detail MFF Obor: FMUPN - Učitelství fyziky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy, Datum: 14.06.2022 8:30 (Subkomise)
detail MFF Obor: MPSP - Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie, Datum: 09.06.2022 11:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: MFPP - Finanční a pojistná matematika, Datum: 09.06.2022 10:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: I - Informatika, Datum: 09.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: MFAPM - Finanční a pojistná matematika, Datum: 09.06.2022 8:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: MPMSE - Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie, Datum: 09.06.2022 8:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: FFUM - Učitelství fyziky - Učitelství matematiky, Datum: 07.06.2022 8:30 (Subkomise)
detail MFF Obor: UMNP - Učitelství matematiky pro střední školy, Datum: 07.06.2022 8:30 (Subkomise)
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce
detail MFF Obor: FMUPN - Učitelství fyziky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy, Datum: 17.06.2022 8:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: FFUM - Učitelství fyziky - Učitelství matematiky, Datum: 17.06.2022 8:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: FTFP - Teoretická fyzika, Datum: 16.06.2022 9:15 (Subkomise)
detail MFF Obor: FFUM - Učitelství fyziky - Učitelství matematiky, Datum: 16.06.2022 8:30 (Subkomise)
detail MFF Obor: UFNP - Učitelství fyziky pro střední školy, Datum: 16.06.2022 8:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: FMPMP - Matematické a počítačové modelování ve fyzice, Datum: 15.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: FAMKP - Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie, Datum: 15.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: FBCHF - Biofyzika a chemická fyzika, Datum: 15.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: FPIP - Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí, Datum: 14.06.2022 10:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: MSPN - Matematické struktury, Datum: 14.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: FPPP - Fyzika povrchů a plazmatu, Datum: 14.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: MSTR - Matematické struktury, Datum: 14.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: MAP - Matematická analýza, Datum: 13.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: MPMSE - Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie, Datum: 10.06.2022 10:40 (Subkomise)
detail MFF Obor: MPSP - Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie, Datum: 10.06.2022 10:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: FKSMP - Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů, Datum: 09.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: FJF - Jaderná a subjaderná fyzika, Datum: 09.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: MMIT - Matematika pro informační technologie, Datum: 09.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: FKSM - Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů, Datum: 09.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: FCJFP - Částicová a jaderná fyzika, Datum: 09.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: MITPN - Matematika pro informační technologie, Datum: 09.06.2022 9:00 (Subkomise)
Obhajoby závěrečné práce
detail MFF Obor: FOOP - Optika a optoelektronika, Datum: 16.06.2022 10:00 (Subkomise)
detail MFF Studijní program: NSZD016 - Obor: FOOE - Optika a optoelektronika, Datum: 16.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: FFUM - Učitelství fyziky - Učitelství matematiky, Datum: 16.06.2022 8:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: I - Informatika, Datum: 15.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: I - Informatika, Datum: 15.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: MFPP - Finanční a pojistná matematika, Datum: 08.06.2022 11:40 (Subkomise)
detail MFF Obor: MPSP - Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie, Datum: 08.06.2022 11:40 (Subkomise)
detail MFF Obor: MFAPM - Finanční a pojistná matematika, Datum: 08.06.2022 9:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: MPMSE - Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie, Datum: 08.06.2022 8:20 (Subkomise)
detail MFF Obor: I - Informatika, Datum: 07.06.2022 10:00 (Subkomise)
detail MFF Obor: I - Informatika, Datum: 07.06.2022 9:00 (Subkomise)
   
Studium: Program CŽV - na výkon povolání
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce
detail MFF Obor: UFNP - Učitelství fyziky pro střední školy, Datum: 13.06.2022 9:00 (Subkomise)
Státní závěrečné zkoušky
detail MFF Obor: FFUM - Učitelství fyziky - Učitelství matematiky, Datum: 07.06.2022 8:30 (Subkomise)
   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK