Pozvánky na státní zkoušky a obhajobyPozvánky na státní zkoušky a obhajoby(verze: 139)
 
  
Obhajoba disertační práce
Proběhlé obhajoby
detail 24.3.2020 RNDr. Jiří Kratochvíl P4F4 Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika

Zkoušky podle komisí
Studium: doktorské
Státní doktorské zkoušky
detail Obor: P4M9 - Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika, Datum: 01.06.2020 14:00 (Subkomise)
detail Obor: P4M9 - Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika, Datum: 01.06.2020 10:30 (Subkomise)
detail Obor: P4M9 - Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika, Datum: 01.06.2020 9:00 (Subkomise)
detail Obor: P4M1A - Algebra, number theory, and mathematical logic, Datum: 26.05.2020 13:00 (Subkomise)
detail Obor: P4M1 - Algebra, teorie čísel a matematická logika, Datum: 26.05.2020 13:00 (Subkomise)
detail Obor: P4M1 - Algebra, teorie čísel a matematická logika, Datum: 24.04.2020 14:00 (Subkomise)
detail Obor: P4F11 - Matematické a počítačové modelování, Datum: 27.03.2020 10:45 (Subkomise)
detail Obor: P4F9 - Částicová a jaderná fyzika, Datum: 26.03.2020 14:00 (Subkomise)
detail Obor: P4F7 - Fyzika Země a planet, Datum: 13.03.2020 10:00 (Subkomise)
detail Obor: P4F6 - Kvantová optika a optoelektronika, Datum: 12.03.2020 15:30 (Subkomise)
detail Obor: P4F6 - Kvantová optika a optoelektronika, Datum: 12.03.2020 14:00 (Subkomise)
detail Obor: P4F9 - Částicová a jaderná fyzika, Datum: 11.03.2020 10:30 (Subkomise)
detail Obor: P4F9 - Částicová a jaderná fyzika, Datum: 11.03.2020 9:00 (Subkomise)
Obhajoba disertační práce
detail Obor: P4F2 - Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí, Datum: 27.04.2020 10:45 (Subkomise)
detail Obor: P4F2 - Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí, Datum: 27.04.2020 9:00 (Subkomise)
detail Obor: 4M1 - Algebra, teorie čísel a matematická logika, Katedra: 32-STUD, Datum: 24.04.2020 14:00 (Subkomise)
detail Obor: P4F13 - Fyzika nanostruktur a nanomateriálů, Datum: 31.03.2020 14:00 (Subkomise)
detail Obor: P4F1 - Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika, Datum: 30.03.2020 10:30 (Subkomise)
detail Obor: P4F9 - Částicová a jaderná fyzika, Datum: 30.03.2020 9:00 (Subkomise)
detail Obor: P4F4 - Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika, Datum: 24.03.2020 11:30 (Subkomise)
detail Obor: P4F4 - Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika, Datum: 11.03.2020 13:00 (Subkomise)
   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK