Pozvánky na státní zkoušky a obhajobyPozvánky na státní zkoušky a obhajoby(verze: 146)
 
   Přihlásit přes CAS
Obhajoba disertační práce
Plánované obhajoby
detail PF 15.5.2024 JUDr. Vít Biolek, LL.M. 3333 Teoretické právní vědy - Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
Proběhlé obhajoby
detail PF 25.3.2024 JUDr. Zuzana Suchá Balogh, Ph.D. 3336 Teoretické právní vědy - Občanské právo
detail PF 25.3.2024 JUDr. Bc. Veronika Weigl, Ph.D. 3336 Teoretické právní vědy - Občanské právo
detail PF 25.3.2024 Mgr. et Mgr. Jan Jaroš, Ph.D. 3336 Teoretické právní vědy - Občanské právo
detail PF 25.3.2024 Mgr. Martin Tůma, Ph.D. 3336 Teoretické právní vědy - Občanské právo

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK