Pozvánky na státní zkoušky a obhajobyPozvánky na státní zkoušky a obhajoby(verze: 145)
 
  
Obhajoba disertační práce
Plánované obhajoby
detail PF 27.6.2022 JUDr. Mgr. Filip Horák 3343 Teoretické právní vědy – Ústavní právo a státověda
detail PF 29.6.2022 JUDr. Jaromír Císař 3343 Teoretické právní vědy – Ústavní právo a státověda
Proběhlé obhajoby
detail PF 3.6.2022 Mgr. Václav Kment, Ph.D. 3336 Teoretické právní vědy - Občanské právo
detail PF 3.6.2022 Mgr. Dominik Vítek, Ph.D. 3336 Teoretické právní vědy - Občanské právo
detail PF 20.6.2022 JUDr. Jan Exner, Ph.D. 3334 Teoretické právní vědy - Evropské právo
detail PF 21.6.2022 JUDr. PhDr. Alexander Kult, Ph.D. 3331 Teoretické právní vědy - Finanční právo a finanční věda
detail PF 23.6.2022 JUDr. Mgr. Tomáš Jirsa, Ph.D. 3334 Teoretické právní vědy - Evropské právo
detail PF 24.6.2022 JUDr. Dana Hobzová 3338 Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK