Pozvánky na státní zkoušky a obhajobyPozvánky na státní zkoušky a obhajoby(verze: 137)
 
   Přihlásit přes CAS

Obhajoba disertační práce

Podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, PF UK oznamuje, že

dne 24. června 2019 v 17:00 hodin

se koná obhajoba disertační práce: Mgr. Daniel Borsík

na téma:Kolektívne investovanie z pohľadu corporate governance
druh studia:doktorské
studijní program:P6801 Teoretické právní vědy
obor:OBCHODNI Obchodní právo
školitel:prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. (Katedra obchodního práva)
konzultant(i):

oponent(i): Prof. JUDr. Jan Dědič
JUDr. Štefan Elek, LL.M., Ph.D. (Katedra obchodního práva)

místo konání:412/4. patro

Doktorská disertační práce je k veřejnému nahlédnutí na studijním oddělení PF UK – doktorské studium, nám. Curieových 7, Praha 1.

 


 doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. (Katedra obchodního práva)
 předseda zkušební komise pro obhajobu disertačních prací

Za správnost: Adéla Felixová

Zobrazení pozvánky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK