Pozvánky na státní zkoušky a obhajobyPozvánky na státní zkoušky a obhajoby(verze: 137)
 
   Přihlásit přes CAS

Státní zkoušky a obhajoby prací

Datum:24.09.2019 11:00
Katedra:Katedra obchodního práva
Budova:Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1
Místnost:317
Komise:Předseda:prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Členové:JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Části SZ:HS0211 - Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu - 2. část státní závěrečné zkoušky
Studenti:
Bc. Jan Škrabka, M.A., M.Sc., M.Sc.HS0211
Bc. Jan Škrabka, M.A., M.Sc., M.Sc.Obhajoba:Internetové obchodování s mezinárodním prvkem
Vedoucí práce:JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Oponent(i):doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Zobrazení pozvánky
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK