Pozvánky na státní zkoušky a obhajobyPozvánky na státní zkoušky a obhajoby(verze: 137)
 
   Přihlásit přes CAS

Státní zkoušky a obhajoby prací

Datum:24.09.2019 11:00
Katedra:Katedra obchodního práva
Budova:Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1
Místnost:317
Komise:Předseda:prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Členové:prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Části SZ:HS0211 - Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu - 2. část státní závěrečné zkoušky
Studenti:
Karolína DenemarkováHS0211
Karolína DenemarkováObhajoba:Rozhodné právo závazkových vztahů s mezinárodním prvkem
Vedoucí práce:prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Oponent(i):doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Zobrazení pozvánky
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK