Pozvánky na státní zkoušky a obhajobyPozvánky na státní zkoušky a obhajoby(verze: 137)
 
   Přihlásit přes CAS

Státní zkoušky a obhajoby prací

Datum:26.06.2019 10:00
Katedra:Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Budova:Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1
Místnost:311
Komise:Předseda:doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Členové:prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
JUDr. Roman Lang, Ph.D.
Části SZ:HS0208 - Pracovní právo - 2. část státní závěrečné zkoušky
Studenti:
Lucie BalvínováHS0208
Lucie BalvínováObhajoba:Sladění profesního a rodinného života
Vedoucí práce:prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Oponent(i):doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Zobrazení pozvánky
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK