Pozvánky na státní zkoušky a obhajobyPozvánky na státní zkoušky a obhajoby(verze: 137)
 
   Přihlásit přes CAS

Státní zkoušky a obhajoby prací

Datum:27.06.2019 10:00
Katedra:Katedra trestního práva
Budova:Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1
Místnost:313
Komise:Předseda:JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Členové:JUDr. Simona Heranová, Ph.D.
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Části SZ:HS0213 - Trestní právo - 2. část státní závěrečné zkoušky
Studenti:
Ing. Lukáš PřívozníkHS0213
Ing. Lukáš PřívozníkObhajoba:Trestněprávní a kriminologické aspekty kyberkriminality se zaměřením na útoky typu odepření služby
Vedoucí práce:JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Oponent(i):JUDr. Simona Heranová, Ph.D.
Zobrazení pozvánky
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK