Pozvánky na státní zkoušky a obhajobyPozvánky na státní zkoušky a obhajoby(verze: 137)
 
   Přihlásit přes CAS

Státní zkoušky a obhajoby prací

Datum:05.09.2019 15:00
Katedra:Katedra teorie práva a právních učení
Budova:Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1
Místnost:240
Komise:Předseda:prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Členové:prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M.
JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D.
Části SZ:HS0203 - Teorie práva - 2. část státní závěrečné zkoušky
Studenti:
Bc. Miroslav ŠkopHS0203
Bc. Miroslav ŠkopObhajoba:Dokazování negativních skutečností
Vedoucí práce:prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M.
Oponent(i):JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D.
Zobrazení pozvánky
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK