Pozvánky na státní zkoušky a obhajobyPozvánky na státní zkoušky a obhajoby(verze: 137)
 
   Přihlásit přes CAS

Obhajoby prací

Datum:27.06.2019 08:30
Katedra:Katedra práva životního prostředí
Budova:Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1
Místnost:338
Komise:Předseda:prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Členové:JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Studenti:
Mgr. Martin AltmannObhajoba:Právní úprava ochrany vodních toků
Vedoucí práce:JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Oponent(i):JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D.
Zobrazení pozvánky
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK