Pozvánky na státní zkoušky a obhajobyPozvánky na státní zkoušky a obhajoby(verze: 146)
 
   Přihlásit přes CAS

Obhajoby prací

Datum:24.05.2024 13:00
Katedra:Katedra organické chemie
Místnost:Hlavova 8, Praha 2, PřF UK, zasedací místnost chemické sekce, č. dv. 338, 3. patro
Typ práce:disertační práce
Komise:Předseda:doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
Členové:prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc.
doc. Mgr. Radim Hrdina, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Kočovský
RNDr. Ivo Starý, CSc.
Studenti:
Mgr. Miroslav Kašpar13:00Obhajoba:Synthesis of Steroidal Modulators for Bile Acid Receptors
Vedoucí práce:RNDr. Eva Kudová, Ph.D.
Oponent(i):prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc.
RNDr. Miroslav Kvasnica, Ph.D.

Zobrazit pozvánku v PDF
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK