Pozvánky na státní zkoušky a obhajobyPozvánky na státní zkoušky a obhajoby(verze: 146)
 
   Přihlásit přes CAS

Obhajoby prací

Datum:15.05.2024 10:00
Katedra:Katedra organické chemie
Místnost:Hlavova 8, Praha 2, PřF UK, zasedací místnost chemické sekce, č. dv. 338, 3. patro
Typ práce:disertační práce
Komise:Předseda:doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
Členové:prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc.
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
prof. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.
prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
doc. RNDr. Jiří Míšek, Ph.D.
Studenti:
RNDr. Zuzana Osifová, Ph.D.10:00Obhajoba:Noncovalent Interactions of Biologically Active Compounds
Vedoucí práce:doc. RNDr. Martin Dračínský, Ph.D.
Oponent(i):prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Ing. Jan Sýkora, Ph.D.

Zobrazit pozvánku v PDF
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK