Závěrečné zkoušky

Datum:17.06.2024 11:30
Katedra:Katedra genetiky a mikrobiologie
Místnost:Viničná 5, Praha 2, posluchárna B8, přízemí vpravo
Komise:Předseda:doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D.
Členové:RNDr. Tomáš Mašek, Ph.D.
Mgr. Marian Novotný, Ph.D.
RNDr. Leoš Valášek, DSc., Ph.D.
RNDr. Jiří Zahradník, Ph.D.
Části SZ:MSZXB008 - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Studenti:
Aditi ChatterjeeMSZXB008

Zobrazit pozvánku v PDF