Pozvánky na státní zkoušky a obhajobyPozvánky na státní zkoušky a obhajoby(verze: 146)
 
   Přihlásit přes CAS

Obhajoby prací

Datum:29.05.2024 14:30
Katedra:Katedra buněčné biologie
Místnost:Viničná 7, Praha 2, místnost B2 v přízemí
Typ práce:disertační práce
Komise:Předseda:prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Členové:prof. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.
RNDr. Zbyněk Kozmik, CSc.
doc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D.
doc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D.
prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc.
Studenti:
Mgr. Tereza Turková14:30Obhajoba:Role řízené tkáňově-specifcké produkce ISWI proteinu Smarca5/Snf2h v myší krvetvorbě.
Vedoucí práce:prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.
Oponent(i):prof. MUDr. Jiří Forejt, CSc., DrSc.
Mgr. MUDr. Marek Mráz, Ph.D.

Zobrazit pozvánku v PDF
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK