Pozvánky na státní zkoušky a obhajobyPozvánky na státní zkoušky a obhajoby(verze: 146)
 
   Přihlásit přes CAS

Závěrečné zkoušky

Datum:08.04.2024 11:00
Katedra:Katedra ekologie
Místnost:Viničná 7, Praha 2, PřF UK, místnost B233
Komise:Předseda:prof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
Členové:RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
RNDr. Lukáš Kubička, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
RNDr. Ivan Rehák, CSc.
RNDr. Radka Reifová, Ph.D.
Části SZ:MSZXB012 - Ekologie
Studenti:
Mgr. Tomáš Pšenička11:00MSZXB012

Zobrazit pozvánku v PDF
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK