Obhajoby prací

Datum:26.03.2024 10:30
Katedra:Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Místnost:Albertov 6, Praha 2, PřF UK, zasedací místnost č. dv. 327, 3. patro, distanční připojení: meet.google.com/nuz-guvm-zaf
Typ práce:disertační práce
Komise:Předseda:prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Členové:doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
doc. Mgr. Slávomíra Ferenčuhová, Ph.D.
RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Studenti:
RNDr. Adam Klsák, Ph.D.10:30Obhajoba:Dynamika rezidenční diferenciace a segregace cizinců v metropolitních areálech Česka
Vedoucí práce:prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Oponent(i):doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Konzultant(i):RNDr. Ivana Křížková, Ph.D.

Zobrazit pozvánku v PDF