Pozvánky na státní zkoušky a obhajobyPozvánky na státní zkoušky a obhajoby(verze: 146)
 
   Přihlásit přes CAS

Obhajoby prací

Datum:06.06.2024 09:00
Katedra:Katedra buněčné biologie
Místnost:Viničná 7, Praha 2, posluchárna 312
Typ práce:disertační práce
Komise:Předseda:doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
Členové:Meritxell Alberich Jorda, Ph.D.
prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
RNDr. Dominik Filipp, CSc.
MUDr. Miloslav Kverka, Ph.D.
prof. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.
prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.
prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
Studenti:
Mgr. Barbora Echalar09:00Obhajoba:Impact of nanomaterials on mesenchymal stem cells and tissue regeneration
Vedoucí práce:prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.
Oponent(i):prof. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D.
doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.

Obhajoba proběhne s distanční účastí studenta z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí https://cuni-cz.zoom.us/j/91870066918 Meeting ID: 918 7006 6918

Zobrazit pozvánku v PDF
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK