Obhajoby prací

Datum:26.03.2024 13:00
Katedra:Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Místnost:Albertov 6, Praha 2, PřF UK, zasedací místnost č. dv. 327, distanční připojení: meet.google.com/nuz-guvm-zaf
Typ práce:disertační práce
Komise:Předseda:prof. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
Členové:prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
doc. RNDr. Jana Šiftová, Ph.D.
RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
doc. PhDr. RNDr. et RNDr. Petr Jehlička, Ph.D.
doc. RNDr. Kvetoslava Matlovičová, Ph.D.
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
Studenti:
Mgr. Josef Lochman, Ph.D.13:00Obhajoba:Vliv nabídky stravovacích zařízení na environmentálně udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Vedoucí práce:RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
Oponent(i):doc. PhDr. RNDr. et RNDr. Petr Jehlička, Ph.D.
doc. RNDr. Kvetoslava Matlovičová, Ph.D.
Konzultant(i):RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.

Zobrazit pozvánku v PDF