Obhajoby prací

Datum:26.03.2024 16:30
Katedra:Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Místnost:Albertov 6, Praha 2, PřF UK, zasedací místnost č. dv. 327, distanční připojení: meet.google.com/nuz-guvm-zaf
Typ práce:disertační práce
Komise:Předseda:doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Členové:prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
prof. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, Ph.D.
PhDr. RNDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
Studenti:
RNDr. Lukáš Nekolný, Ph.D.16:30Obhajoba:Zoo jako sociálně konstruované instituce v měnících se společenských a teritoriálních kontextech
Vedoucí práce:RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Oponent(i):PhDr. RNDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.
prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, Ph.D.

Zobrazit pozvánku v PDF