Obhajoby prací

Datum:26.03.2024 14:45
Katedra:Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Místnost:Albertov 6, Praha 2, PřF UK, zasedací místnost č. dv. 327, distanční připojení: meet.google.com/nuz-guvm-zaf
Typ práce:disertační práce
Komise:Předseda:prof. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
Členové:prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Studenti:
RNDr. Tomáš Krajňák, Ph.D.14:45Obhajoba:Psychologické reakce účastníků turismu na terorismus a související bezpečnostní hrozby: geografické podmíněnosti a projevy
Vedoucí práce:RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
Oponent(i):prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
RNDr. Petr Daněk, Ph.D.

Zobrazit pozvánku v PDF