Závěrečné zkoušky

Datum:26.03.2024 09:00
Katedra:Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Místnost:Albertov 6, Praha 2, PřF UK, zasedací místnost č. dv. 327, distanční připojení: meet.google.com/nuz-guvm-zaf
Komise:Předseda:prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Členové:prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
doc. RNDr. Kvetoslava Matlovičová, Ph.D.
Části SZ:MSZXZ003 - Regionální a politická geografie
Studenti:
Tereza Kubištová09:00MSZXZ003 (Okruhy: Teoreticko-metodologická rozprava disertace, Regionální a politická geografie)

Zobrazit pozvánku v PDF