Pozvánky na státní zkoušky a obhajobyPozvánky na státní zkoušky a obhajoby(verze: 146)
 
   Přihlásit přes CAS

Obhajoby prací

Datum:27.03.2024 15:00
Katedra:Katedra ekologie
Místnost:Viničná 7, Praha 2, PřF UK, místnost B234
Typ práce:disertační práce
Komise:Předseda:prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
Členové:prof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
prof. David Storch, Ph.D.
RNDr. Josef Fuksa, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D.
prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Studenti:
Mgr. Antonín Střížek, Ph.D.15:00Obhajoba:Glycerolipids and carotenoids in microalgae: the implications in ecophysiology and applied phycology
Vedoucí práce:doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
Oponent(i):Ing. Irena Brányiková, Ph.D.
Luísa Barreira, Ph.D.

Zobrazit pozvánku v PDF
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK