Obhajoby prací

Datum:27.03.2024 10:30
Katedra:Katedra fyzikální a makromol. chemie
Místnost:Hlavova 8, Praha 2, PřF UK, seminární místnost katedry fyzikální a makromolekulární chemie, č. dv. 304A,B, 3. patro
Typ práce:disertační práce
Komise:Předseda:prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
Členové:prof. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
prof. Ing. Richard Hrabal, CSc.
doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr.
prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc.
prof. RNDr. Blanka Vlčková, CSc.
Studenti:
Mgr. Andrea Hušková, Ph.D.10:30Obhajoba:Odhalení molekulárních mechanismů opravy abazického meziřetězcového spojení DNA
Vedoucí práce:RNDr. Mgr. Jan Šilhán, Ph.D.
Oponent(i):RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D.
RNDr. Jiří Pavlíček, Ph.D.

Zobrazit pozvánku v PDF