Obhajoby prací

Datum:25.03.2024 11:40
Katedra:Katedra zoologie
Místnost:Viničná 7, Praha 2, místnost B2P
Typ práce:disertační práce
Komise:Předseda:prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc.
Členové:RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
RNDr. Eva Landová, Ph.D.
RNDr. Jiří Moravec, CSc.
doc. Mgr. Pavel Němec, Ph.D.
RNDr. Ivan Rehák, CSc.
doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D.
Studenti:
Mgr. Jan Chmelař, Ph.D.11:40Obhajoba:Studie ještěrky zelené, Lacerta viridis, a ekologicky provázaných druhů plazů v České republice
Vedoucí práce:RNDr. Ivan Rehák, CSc.
Oponent(i):doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D.
RNDr. Jiří Moravec, CSc.
Konzultant(i):prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.

Zobrazit pozvánku v PDF