Obhajoby prací

Datum:26.03.2024 13:10
Katedra:Katedra zoologie
Místnost:Viničná 7, Praha 2, Velká zoologická posluchárna B7
Typ práce:disertační práce
Komise:Předseda:doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Členové:prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
RNDr. Andrea Bardůnek Valigurová, Ph.D.
doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Mgr. Martin Kolísko, Ph.D.
RNDr. David Král, Ph.D.
Mgr. Tomáš Pánek, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Šobotník, Ph.D.
Studenti:
Mgr. Michael Kotyk, Ph.D.13:10Obhajoba:Diverzita vybraných skupin střevních prvoků u švábů (Blattodea bez Isoptera)
Vedoucí práce:prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Oponent(i):prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.
RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.
Konzultant(i):Mgr. Zuzana Kotyková Varadínová

Zobrazit pozvánku v PDF