Obhajoby prací

Datum:26.03.2024 13:30
Katedra:Ústav geologie a paleontologie
Místnost:Albertov 6, Praha 2, PřF UK, pracovna prof. Chlupáče
Typ práce:disertační práce
Komise:Předseda:prof. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.
Členové:doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
prof. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc.
RNDr. Martin Mazuch, Ph.D.
doc. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Studenti:
Mgr. Jana Čepičková, Ph.D.13:30Obhajoba:Cenomanian vegetation of the Bohemian Cretaceous Basin
Vedoucí práce:doc. RNDr. Jiří Kvaček, CSc.
Oponent(i):doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
prof. Robert A. Spicer, Ph.D.
Konzultant(i):doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D.

Zobrazit pozvánku v PDF