Obhajoby prací

Datum:26.03.2024 11:00
Katedra:Ústav geologie a paleontologie
Místnost:Albertov 6, Praha 2, Chlupáčova pracovna č. P19, přízemí vpravo
Typ práce:disertační práce
Komise:Předseda:doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
Členové:doc. RNDr. Nela Doláková, CSc.
prof. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Kvaček, CSc.
RNDr. Martin Mazuch, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D.
doc. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Studenti:
Marta Leticia Herenio Kerkhoff, M.Sc., Ph.D.Obhajoba:Tracing Microendolithic Ichnocenoses: A paleoecological and taphonomic approach over the Phanerozoic
Vedoucí práce:prof. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
Oponent(i):doc. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.

Zobrazit pozvánku v PDF