Závěrečné zkoušky

Datum:27.03.2024 09:30
Katedra:Ústav pro životní prostředí
Místnost:Benátská 2, Praha 2, PřF UK, Knihovna Ústavu pro životní prostředí, přízemí
Komise:Předseda:prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Členové:prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
doc. Ing. Peter Surový, Ph.D.
doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
Části SZ:MSZXB018 - Environmentální vědy
Studenti:
Ing. Vítězslav Moudrý, Ph.D.MSZXB018

Zobrazit pozvánku v PDF