Obhajoby prací

Datum:25.03.2024 10:30
Katedra:Katedra fyzické geografie a geoekologie
Místnost:Albertov 6, Praha 2, PřF UK, posluchárna G2
Typ práce:disertační práce
Komise:Předseda:prof. RNDr. Radan Huth, DrSc.
Členové:doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.
prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D.
RNDr. Jana Popová, Ph.D.
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
prof. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.
Studenti:
RNDr. Jiří Mašek, Ph.D.10:30Obhajoba:Response of tree rings and NDVI of Central-European conifers to extreme climatic events
Vedoucí práce:doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Oponent(i):prof. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.
Dr. Alma Piermattei

Zobrazit pozvánku v PDF