Pozvánky na státní zkoušky a obhajobyPozvánky na státní zkoušky a obhajoby(verze: 146)
 
   Přihlásit přes CAS

Státní zkoušky a obhajoby prací

Datum:14.02.2024 10:00
Katedra:Katedra anorganické chemie
Místnost:SCH (č. dveří 338), Hlavova 8, Praha 2
Typ práce:bakalářská práce
Komise:Předseda:prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
Členové:prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
Dr. Lukáš Rýček, M.Sc.
RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Části SZ:MSZCB061 - Anorganická chemie
MSZCB062 - Obecná a fyzikální chemie
MSZCB063 - Základy fyziky
MSZCB064 - Analytická chemie
MSZCB065 - Organická chemie
Studenti:
Bc. Stanislav Pospíšil10:00Obhajoba:Nové molekulární materiály pro optické aplikace - syntéza a studium solí 5-aminotetrazolu
Vedoucí práce:Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.
Oponent(i):RNDr. Václav Tyrpekl, Ph.D.
Konzultant(i):prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
RNDr. Irena Matulková, Ph.D.
Poznámka:nejprve proběhne obhajoba, poté zkoušení
Bc. Stanislav Pospíšil10:30MSZCB061, MSZCB062, MSZCB063, MSZCB064, MSZCB065

Zobrazit pozvánku v PDF
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK