Státní zkoušky a obhajoby prací

Datum:07.02.2024 09:10
Katedra:Katedra organické chemie
Místnost:CH6 (č. dveří 037), Hlavova 8, Praha 2
Typ práce:bakalářská práce
Komise:Předseda:prof. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.
Členové:prof. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D.
prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
doc. Mgr. Radim Hrdina, Ph.D.
Ing. Adriana Osičková, Ph.D.
RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.
PharmDr. Eliška Matoušová, Ph.D.
Části SZ:MSZCB021 - Anorganická chemie
MSZCB022 - Organická chemie
MSZCB023 - Fyzikální chemie
MSZCB024 - Analytická chemie
MSZCB025 - Biochemie
Studenti:
Bc. Artur Bahramian09:10Obhajoba:Využití N-hydroxysukcinimidyl-formiátu jako zdroje CO v tandemových reakcích
Vedoucí práce:PharmDr. Eliška Matoušová, Ph.D.
Oponent(i):doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Bc. Artur Bahramian10:45MSZCB021, MSZCB022, MSZCB023, MSZCB024, MSZCB025
Bc. Marek Jasenovský13:00MSZCB021, MSZCB022

Zobrazit pozvánku v PDF